قانون خودته!!!

اگه اینجوری قانون گذاشتی؛ که وقتی دلی را افتاد؛ مخ بره

خونشون!؛ پس دیگه چرا همچین کردی نداریم! خودت

همچین کردی ، به من چه!!!

                                  

                                "الی"

/ 1 نظر / 6 بازدید
نویسنده کوچولو

بعد کلي درد سر وبم درست شد و دوباره جون گرفت.با کمي تغييرات دوباره پا در عرصه گذاشتم.وبلاگ بروز شد...!. منتظر نظرتون در مورد تغييرات وب و پست هستم.خدانگهدار