کوچه بن بست

انتهای یک کوچه بن بست گیر کردم! راه برگشتی هم نیست!

دنیای قبل از این کوچه ؛ فرو ریخته!!!!

 

 

                     "الی"

/ 1 نظر / 17 بازدید
1

مطالب وبتون جالب بود اگه ته چاهم گیر کرده باشی ده بار یا الله بگو خدا دستت رو میگیره