# گند

گند

حالا دیگه از منگی درومدم ، فهمیدم چه گندی زدم!!! وااااایییییییی  که چه گندیم زدم!!!!!                                 "الی"
/ 3 نظر / 8 بازدید