گشایش!!!

خدایا باورم نمیشه!!! ینی حرفامو شنیدی!!!

تواین هفته دوتا گشایش برام ایجاد شد!!!! توکارایی که

دیگه امان نذاشته بودن برام!!!!

خودم هر اقدامی از دستم برمیومد کرده بودم ،اما باید خدا پا

در میونی میکرد، اونم کم نذاشتو رحمتشو فرستاد!!!

واااای!! خدا مچکرم ازت!!! هنوزم تو کفم!!!! ممنونتم

خدااااا!!!! دوست دارم!!!!!

 

                                          "الی"

/ 1 نظر / 12 بازدید
غریبه

خب خدا رو شکر خیلی خوشحالم واست عزیزم[ماچ]