احمق!!!!!

احمقانه تر از این نمیشه!! میدونه مشکل از چیه!!! راه حلش

چیه!!! اما همچنان اشتباهشو تکرار میکنه!!!

 

                                            "الی"

/ 1 نظر / 9 بازدید
رز

وب با سلیقه ای داری به منم حتما سری بزن وب منم تو همین مایه هاست