تکراری

نشستیم روبروی هم .

من سوال تکراری پرسیدم.

تو جواب تکراری دادی.

تو سوال تکراری پرسیدی.

من جواب تکراری دادم.

بعد بلند شدیم رفتیم.

یه جلسه تکراری!

 

 

نمیشه بریم سراغ قسمت غیر تکراریش!؟

کـِی میشه از این مرحله رد شد!!

 

 

                                  "الی"

/ 1 نظر / 13 بازدید
غریبه

خب یه کدومتون باید شروع کنه دیگه