واجین

امشب به حرف واجین گوش کردم! هاجین کز کرده یه گوشه

، لب ورچیده و داره چپ چپ نیگام میکنه!

 

                                           "الی"

/ 0 نظر / 3 بازدید