حکمت

اون حکمت نفهمیدنیتو! که کوفتیش تو سرمون؛

                                 شکر!!!

                                                     

 

 

                          "الی"

/ 0 نظر / 5 بازدید