تا اطلاع ثانوی....

یه هدبند سیاه بستم دور سرم؛

روش نوشتم: "به علت فوت ناگهانی مخ! این مغازه تا

اطلاع ثانوی تعطیل میباشد!!"     

                                             

                                                  

                                 "الی"

/ 0 نظر / 9 بازدید