حرف دل

فک میکردم تو یکی حرف دلمو میفهمی!! میتونم با تو از

اونچیزایی که تو کلم وول میخورن حرف بزنم!! اما تو هم

....

 

پس من با کی حرف بزنم؟!!!

 

                                "الی"

/ 5 نظر / 10 بازدید
پرستو

مرسی عزیزم ... از دوستی باهات خوشحالم [ماچ]

لابد ارزشش اندازه شنونده حرفای تو بدن نبوده[گل] خدا که هست با اون حرف بزن[چشمک]

hadis

چه کسی بهتر از خدا که باهاش درد دل کنی ومطمئن باش اون آدم ارزش اینو نداشته که تو باهاش درد دل کنی[گل]