مشکوک

من به آمار زمین مشکوکم

اگر این سطح پر از آدمهاست

پس چرا این همه دلها تنهاست؟

بیخودی می گویند هیچ کس تنها نیست

چه کسی تنها نیست؟ همه از هم دورند

همه در جمع ولی تنهاینـد

من که در تردیدم

نکند هیچکسی اینجا نیست

چه کسی گفته که این سطح پر از آدمهاست؟

من که می گویم نیست

وای از تنهایی

همه با هم هستـند

هیچکس با من نیست

هیچکس با او نیست

من در این خلوت خاموش سکوت

اگر از یاد تو یادی نکنم می شکنم

اگر از هجر تو آهی نکشم

اندر این تنهایی

به خدا می شکنم ، به خدا می شکنم

من به آمار زمین شک دارم

چه کسی گفته که این سطح پر از آدمهاست؟

/ 2 نظر / 13 بازدید
پرستو

سلام عزیزم ... ما با هم تبادل لینک کردیم و من همیشه بهت سر میزنم [لبخند] از نوشته هات خیلی خوشم میاد [گل]

پرستو

سلام عزیزم ... ما با هم تبادل لینک کردیم و من همیشه بهت سر میزنم [لبخند] از نوشته هات خیلی خوشم میاد [گل]