واقعیت!!!

هرچقدر از واقعیت فرار کردم ؛ آخرش، همه چی دست به

دست هم داد ،تا اونو مثل یه دیوار! بزاره جلوی چشمم!!!

 

                                   "الی"

/ 0 نظر / 3 بازدید