هاجین و واجین

هاجین و واجین نشستن اون بالا!هر کدومشون واسه خودش

یه اُردی میده! آبشون تو یه جوب نمیره! 180 درجه

نظرشون با هم فرق داره! به حرف هر کدوم گوش میدم

اون یکی جیغ و دادش میره هوا! دیوونم کردن! نمیشه شما

دوتا حرفتونو یکی کنید لعنتیا!!!

 

 

                                  "الی"

/ 0 نظر / 17 بازدید