سهم...

سهم منو چیکار کردی پس؟!!!

 

                              "الی"

/ 2 نظر / 16 بازدید
پرستو

جهان در اول یک دایره بود! بعد از تصادف با یک کفش دوزک... ذوذنقه شد.... تا در چهار گوشه ی ناهمگون ان بنشینیم... و برای هم پاپوش بدوزیم...!!!!! [قلب]

پرستو

جهان در اول یک دایره بود! بعد از تصادف با یک کفش دوزک... ذوذنقه شد.... تا در چهار گوشه ی ناهمگون ان بنشینیم... و برای هم پاپوش بدوزیم...!!!!! [قلب]