بی حس

دور خودم میچرخم ، منتظرم ، انگار باید یه اتفاقی بیوفته!

نمیدونم. دستو دلم به کار نمیره، دلخوشیه چند روزه ای

داشتم، که اونم دیگه ندارم، بی حالم، سرگردونم ، بی حسم!

 

                                      "الی"

/ 0 نظر / 10 بازدید