روزای کش دار

فقط سریالای آبگوشتی تلویزیون نیستن که کـِش توشون

چرخ شده، روزایی که به صفتِ "مزخرف"، مزین شدن

هم؛ کـِش دارن!

 

                                "الی"

/ 0 نظر / 3 بازدید