ورد

کاش آدم میتونس هروقت، هرجا، که به تنهایی نیاز

داره، یه وردی رو بخونه و نامرئی بشه!! بعد برا یه مدت

هیچکس نمیدیدش!! اونوقت میتونس راحت بره تو لاک

خودش، بدون هیچ مزاحمتی!!!

 

 

                           "الی"

/ 1 نظر / 9 بازدید