ناسازگار

فکر میکردم این منم که خواسته بیجا دارم!!!! از اهلش که

پرسیم ، گفت حرفات حقه!!!!!

واقعا دیگه خودمم باورم شده بود که ناسازگارم!!!

 

                                       "الی"

/ 2 نظر / 10 بازدید
غریبه

نه دیگه اگه حرف تو حق باشه که اونا میشن ناسازگار[خرخون]

reyhaneh

عجیب است دریا، همین که غرقش میشوی پس میزند تو را درست مثل تو....[گل][گل]