دوست دارم

کاش هیچوقت بت نمیگفتم دوست دارم!

فقط بیخودی هوایی شدی!

ما از اولشم مال هم نبودیم!!!

 

 

                                    "الی"

/ 1 نظر / 8 بازدید
مینیمالی

کاش وقتی به هم میرسیدیم که آماده بودیم، نه زمانی که تنها شدیم!