این جمله رو تو وبلاگ یکی از دوستان دیدم:


""تمام جهنم در یک کلمه خلاصه می شود:

"تنهایی"

 

ویکتور هوگو""

 

براش نوشتم : پس جهنم من تو همین دنیاست.

 

 

 

 

                                  "الی"