بازم یکی دیگه از تخته هامو گم کردم! ...

وای !

یه آدم چنتا تخته داره!!؟

 

                                        "الی"