همیشه این دوسای ناباب نیسن که آدمو به درده سر میندازن، بعضی وقتا والدین بدترن، تو این چند ماه گذشته این دومیش بود.

چرا فک میکنن هرچی که میگن درسته و لا غیر؟!!!!


                                                     "الی"