به علت فوضولی یکی از اقوام روی سیستمم، مجبور به

تغییر نام وبلاگ شدم! من همون الی گ*و*ر*خ*ر

*خ*ا*ل*م*خ*ا*ل*ی هستم. شرمنده دوستان لطفا با این

نام لینکم کنید چون اون قبلیه مسدوده! اینم از عواقب فامیل

سر سیستم را دادنه دیگه!!

 

                                    "الی عصبانی"