هی بت میگم این گوشیتو بزار پیشت!! طرفدارات مـُردن از

نگرانی!! همه تماسا و اساشون بی جواب موند!!!!

 

 

(فکنم گوشیم خرابه!! آره حتما همینطوره!!! خط نمیده!!!

برا همینم من هیچوقت نه میس کال دارم نه اس!!! آره حتما

عیب از گوشیمه!!!!)

 

 

                                 "الی"