پسچی مُرد!

حالا چطوری برات نامه بدم؟!!!

 

                                        "الی"