فکر کن یه چیزیو همیشه از ته دلت میخواستی . بزرگترین

آرزوت. آرزویی که مطمئن بودی جزء محالاته و هیچوقت

بهش نمیرسی.

بعد یهویی یه روزی میبینی خدا اومده و اون آرزوی محالتو

گذاشته روبروت.

میگه : ببین ، همونیه که میخواستی. نه؟ دیدی میتونم بهت

بدمش. دیدی محال نبود. خوب ببینش؟

توهم ذوق مرگ شدی! اصلا باورت نمیشه که خدا اونو

بهت داده! از شوق داری دیوونه میشی!!!

بعد یهو خدا میگه: خوب دیدیش؟؟!!! خب دیگه ! بسته !!!!

برو کنار!!! بش دست نزن!!! بت نمیدمش!!!!!!! این مال

تو نیست!!!!!!!!!!!!

 

 

این حال این روزای منه!  منگم! تو کفم!! آخه خدااااااا!!!!

چراااا!!!! تو که نمیخواستی بم بدیش چرا نشونم دادیش!!!

چراااا!!!!!

 

 

 

                                     "الی"