کاش درک میکردی که من فقط تورو دارم(که ندارم)،

 

اما تو دلت به اون خوشه!

 

حالا بگو کیه داره بیشتر عذاب میکشه؟؟!!!

 

 

 

                                      "الی"