"ما آزمودیم در این شهر بخت خویش

 

   بیرون کشید باید از این  ورطه رخت خویش"

 

 

این فال و یکی دو هفته پیش از یه پسر بچه خریدم. اونوقت

نفهمیدم به من چه ربطی داره، اما الان میبینم دقیقا این

وصف حال منه!

 

 

                                              "الی"