منو آورده لب چشمه!

میگه: دیدیش؟!!

؛حالا برگرد!!!!!

   

     لب تشنه!!!!!

 

                                   

 

                                "الی تشنه"