باید پا میزاشتم رو این دل بی صاحابو لگد مالش میکردم،

چون نمی تونسم طاقت بیارم زندگی ترو نابود کنم، حتی اگه

خودت زدی به سیم آخر، بلاخره یکی باید عقل میکرد.

 

نمیدونم چرا اون یه نفر همیشه باید من باشم.

 

 

خدایا کاش منم بی عقل بودم...

 

                              "الی"