بلاخره باش حرف زدم. هر چی تو دلم بود بش گفتم. اومد بغلم کرد و کلی با هم گریه کردیم. بنده خدا گفت اصلا فکر نمیکرده من ناراحت شده باشم و اصلا هیچ منظوری نداشته. کلی عذر خواهی کرد.

دیگه خیلی طولانی شده بود. داشتم خفه میشدم.

 

                                            "الی"